Bilder fra Samefolkets dag 6. februar 2008

Foto:
Bjørn-Ove Berntsen


Knut og Toril Sivertsen, Margaretha og Inger Marie Kuhmunen, Erik Gabrielsen og Sten Jerry Stormo.


Knut Sivertsen.


Knut Midthun og Finn Strand


Sogneprest Einar Bach. Skomsvoll


Sten Jerry Stormo