6. februar 2011

Bilder fra feiringen av Samefolkets dag


Gjestene rundt kaffebordet


Pitasamisk håndtverk  Duodji


Knut Sivertsen og Åge Sevaldsen


Elfrid Boine og Knut Sivertsen


Meg, Knut Sivertsen og Elfrid Boine


Elin Anita Sivertsen holder foredrag om Lulesamisk senter