6. februar 2010

Bilder fra Samefolkets dag


Åpning av gammen på duoddara raffe


Sogneprest Einar Bach Skomsvoll


Elfrid Boine på besøk.


Knut Sivertsen forteller om gamle ski


Toril og Knut Sivertsen