Bilder 

     


Bilde fra Samenes nasjonaldag den 6. februar. Bildet er tatt utenfor Beiarn kirke.