Mine 1. mai pins og nåler

bob@beiarn.net

 1958
1958
   
1961
 
1968
   

1972
   
1979 
   

1980
 
1983

1984 
   
           

1986
 
1987

1988 
   
           

1989 
   
1990

1991 
   
         
 
1993
   
1994

1995 
   
           

1999 
 
2000 

2001 
   
           
 
2003
 
2004 

2005 
   
           

2006 
 
2007 

2008 
   
           

2009
 
2010
 
2011


 

2012
 
2013
Noen av de jeg mangler er:
2002
1998
1996
1995

1992
1990
1985
1982
1981.